fbpx

DATA:
2022 m. balandžio 13 d.

LAIKAS
10:00 – 15:30

VIETA
Muzikos kūrybos mokykla „Muzikalkė“ (Lukiškių skg. 6, Vilnius)

KAINA
45 Eur

Grafinės partitūros ir
muzikos kūrimas vaizdui

(akreditacijos Nr. 211001308)

Šių metų balandžio 13 dieną, 10.00-15.30 val. Muzikos kūrybos mokykla „Muzikalkė“ (Lukiškių skg. 6, Vilnius) kviečia muzikos mokytojus į seminarą ,,Grafinės partitūros ir muzikos kūrimas vaizdui’’.

Seminaro dalyviai bus supažindinti su muzikos kūrybos technikomis, kurios paremtos muzikos ir vaizdo sąveika. Taip pat seminare bus apžvelgtos šios temos: kino muzika, muzika teatrui, grafinių partitūrų kūrimo ir atlikimo būdai. Dėstytojos, garso menininkė ir kompozitorė Agnė Matulevičiūtė bei kompozitorė, muzikos terapeutė Snieguolė Dikčiūtė pakvies praktiškai išbandyti kūrybinius metodus ir suteiks pavydžių, kaip šias temas pristatyti ir integruoti muzikos pamokose.

Seminaro tikslas – supažindinti su muzika tarpdisciplininiame lauke, grafinės muzikos kūrybos ir atlikimo praktika bei pateikti būdų, kaip pristatyti šias temas moksleiviams ir praktiškai išbandyti muzikos pamokose.

Seminaras skirtas: vyresniųjų klasių ir kitiems muzikos mokytojams.

Seminaro dalyviams bus išduoti akredituotos kvalifikacijos kėlimo įstaigos pažymėjimai. 

DATA

2022 m. balandžio 13 d.

LAIKAS

10:00 – 15:30

VIETA

Muzikos kūrybos mokykla „Muzikalkė“ (Lukiškių skg. 6, Vilnius)

KAINA

45 Eur

PROGRAMA

„Muzika ir vaizdas. Judančio ir nejudančio vaizdo įgarsinimo kūrybos technikų pritaikymas muzikos pamokoje“ 

Kompozitorės Agnės Matulevičiūtės seminaro metu susipažinsime su muzika tarpdisciplininiame lauke: muzika bus traktuojama kaip sudėtinė, audiovizualinio kūrinio dalis, aptariamos muzikos sąsajos su vaizdu. Kompozitorė pristatys pagrindines kino muzikos strategijas, paliečiant sąsajas su teatro muzika, paaiškins kaip paprastai pristatyti sudėtines kino muzikos dalis, tokias kaip garso dizainas, garso folis, triukšmas ir kt. Seminare pateikiami įvairūs pavyzdžiai, palengvinantys suvokimą kaip prieiti prie šios temos, ką analizuoti, nuo ko pradėti. Seminaro dalyviams bus pristatoma ir suformuluojama keletas šias temas paliečiančių užduočių, kurios bus aktualios praktikai su mokiniais pamokų metu.

„Muzikos kūrybos technika prieinama kiekvienam – grafinės partitūros. Kūrybinės dirbtuvės“

Kompozitorės, muzikos terapeutės Snieguolės Dikčiūtės kūrybinių dirbtuvių metu bus kuriamos grafinės muzikos kompozicijos, kuriose bus naudojamasi muzikai neįprasta grafika: piešiniais, schemomis, ne muzikiniais ženklais ir individualiomis išraiškos priemonėmis. Grafinės muzikos kompozicijos labiau pažymi kūrinio visumą nei detales – jose kone visada svarbesnis sumanymas, o ne garsinė medžiaga, dažniausiai atsirandanti atlikėjui improvizuojant. Šis seminaras – tai unikali galimybė atlikti grafinę muziką ir analizuoti ją garsiniu bei psichologiniu aspektu.

LEKTORĖS

Agnė Matulevičiūtė – garso menininkė ir kompozitorė, ypatingą dėmesį savo kūryboje skiria muzikai teatrui ir kinui. Medijų ir tarpdisciplininio meno kontekstai, muzikiniai performansai, eksperimentai, kurių pagrindas – garsinė raiška, yra jos veiklos laukas.

Šiuo metu ji studijuoja meno doktorantūrą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kur bando įvesti naują sąvoką “užgarsis”, susijusią su konceptualiąja muzika. Nuo 2014 metų aktyviai dalyvauja grupinėse parodose, meno bei šiuolaikinės muzikos festivaliuose, menininkų rezidencijose Lietuvoje bei užsienyje. Jos muzika parašyta kinui skamba tarptautiniu mastu, pripažinta apdovanojimu. Taip pat kompozitorė yra sukūrusi muziką daugiau nei 20 spektaklių, rodomų didžiausiuose Lietuvos teatruose. Ji toliau aktyviai kolaboruoja su įvairių sričių menininkais, yra muzikos festivalio „Muzika erdvėje“ meno vadovė, bei tarptautinio teatro festivalio „Sirenos“ klubo organizatorė. 2019 metais tapo kompozitorių sąjungos nare.

Agnė Matulevičiūtė

garso menininkė ir kompozitorė

Snieguolė Dikčiūtė – kompozitorė, muzikos terapeutė, Auksinio scenos kryžiaus už geriausią darbą lėlių ir objektų teatro srityje, Lietuvos Kultūros ministerijos premijos už geriausius įgyvendintus kultūros edukacijos projektus ir Lietuvos Vyriausybės kultūros ir meno premijų laureatė. Snieguolė studijavo kompoziciją ir pedagogiką Lietuvos konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), Osvaldo Balakausko klasėje; dalyvavo tarptautiniuose kompozitorių kursuose Kazimierz Dolny, studijavo kompiuterinę (IRCAM’o studijoje) ir rytų šalių (Japonijos, Kinijos, Korėjos,Indijos ir kt.) muziką pas kompozitorius: Magnus Linberg, Marco Stropa, Witold Lutoslawski, Krzysztof Penderecki ir kitus.

Snieguolė Dikčiūtė

kompozitorė, muzikos terapeutė

Šis seminaras yra kvalifikacijos tobulinimo muzikos pedagogams „Garso paieškos: šiuolaikinių muzikos kūrybos praktikų pritaikymas muzikos pamokose“ dalis

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA MUZIKOS PEDAGOGAMS

„Garso paieškos: šiuolaikinių muzikos kūrybos praktikų pritaikymas muzikos pamokose“

Muzikos kūrybos mokykla „Muzikalkė“ – erdvė, kurioje ugdomi laisvi, atviri galimybėms ir ambicingi muzikai – kūrėjai. Čia vykdomi savo progresyvumu, aktualumu bei plačiu profilio spektru išsiskiriantys mokymai moksleiviams ir suaugusiems: garso meno, elektroninės muzikos, klasikinės muzikos kompozicijos, džiazo, improvizacijos bei taikomosios muzikos kompozicijos mokymai. „Muzikalkė“ glaudžiai bendradarbiauja ir su bendrųjų bei muzikos mokymų muzikos mokytojais. Bendrų diskusijų su mokytojais metu įkvėpti kurti turinį mokykloms, bei norėdami plėsti misijos apimtį – ugdyti ne tik „Muzikalkės“, tačiau ir bendrojo ugdymo mokyklų moksleivius visoje Lietuvoje komanda imasi iniciatyvos – šiuolaikiškos bei poreikį ir galimybes atliepiančios programos „Garso paieškos: šiuolaikinių muzikos kūrybos praktikų pritaikymas muzikos pamokose“, skirtos muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimui įgyvendinimo.

Šiuolaikinė muzika yra neatsiejama moksleivių kasdienybės dalis, su kuria susidurti tenka klausantis radijo, žiūrint filmus ir televiziją, besilankant parodose bei koncertuose. Suvokiant šios srities populiarumą, labai svarbu koncentruotis į potencialius jaunuosius kūrėjus ir suteikti žinias bei įrankius, leidžiančius pažinti šiuolaikinę muziką, naująją kompozitorių kūrybą. Pažindami šį lauką moksleiviai kritiškai analizuoja populiariosios bei rimtosios muzikinės kultūros reiškinius, gilina supratimą, kaip ir kokiomis kūrybos galimybėmis pasinaudojo kūrėjai – tokios žinios sužadina jų pačių kūrybiškumą, smalsumą pažinti ir domėtis naujosios muzikos kūrybos lauku.

Sparčiai keičiantis, nesustojant muzikos technologijų tobulėjimui, nuolat atsiranda naujos kūrėjų koncepcijos ir priartėjimo prie kūrybos būdai, tad muzikos mokytojui labai svarbu nuolat tobulėti bei gilinti žinias šioje srityje.

Programos metu mokytojai susipažins su šiuolaikinės muzikos kūrybos praktikomis ir būdais, kaip jas integruoti į muzikos pamokas. Mokytojai praktiškai išbandys kūrybines technikas bei sužinos, kaip sudominti šiuolaikinį moksleivį ir pagyvinti pamokas naudojant muzikos technologijas, netradicinius muzikos kūrybos būdus ar vykdant muzikinius projektus. Programos metu mokytojai tobulins savo asmenines kompetencijas ir įgūdžius bei įgis žinių, kurios padės tobulinti muzikos pamokų kokybę, aktualizuoti dėstomą turinį.

Programos tikslas:
Supažindinti Lietuvos muzikos mokytojus su 20/21 a kūrybinėmis technikomis, praktikomis, naujausiomis muzikos technologijomis ir jų pritaikymu muzikos pamokose.

Programos uždaviniai:

  • Supažindinti su naujausiomis muzikos kūrybos technikomis, praktikomis, technologijomis bei formomis.
  • Suteikti praktinius įrankius, kurie įkvėps ir motyvuos mokytojus bei jų moksleivius pažinti naująją muziką ir kūrybos formas.
  • Skatinti taikyti 20/21 a. kūrybines technikas bei elektroninę muziką muzikos pamokose.

Programos turinys:
I. „Grafinės partitūros ir muzikos kūrimas vaizdui“
II. „Garso menas“
III. „Džiazo harmonija ir improvizacija“
IV. „Aranžuotė“
V. „Elektroninė muzika“